Budgethulpverlening

Wanneer?
 • U heeft een aantal leningen lopen;
 • U heeft geen overzicht meer over je financiële toestand;
 • U kan een aantal rekeningen niet meer op tijd betalen;
 • U kan de eindjes niet meer aan elkaar knopen;
 • U heeft een voldoende inkomen en toch slaagt U er niet in om alle
  rekeningen te betalen;
 • ...
Dit zijn duidelijke signalen dat U waarschijnlijk te maken hebt met budgetteringsproblemen, problemen met rondkomen met Uw inkomen.
Wacht dan niet langer om op de sociale dienst beroep te doen, anders loopt U het risico om binnen de kortste keren brieven van advocaten te krijgen, moet U naar de rechtbank of krijgt U een deurwaarder over de vloer.
 
Voor wie?
Alle inwoners van Stabroek die moeilijkheden hebben met het beheer van hun budget of die een schuldenlast hebben.
 
Werkwijze?
 • U kan u wenden tot de algemene sociale dienst van het OCMW tijdens de permanenties of U maakt rechtstreeks een afspraak met de dienst budgethulpverlening op het nummer 03 317 18 80.
 • Op basis van een eerste kennismakingsgesprek tracht de sociale dienst een overzicht te bekomen van Uw situatie en vraagt de maatschappelijk werker aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst om een onderzoek te starten in het kader van budgethulpverlening.
 • Vanaf dat ogenblik kunnen schuldeisers worden aangeschreven en worden alle gegevens verzameld. Aan de hand van deze gegevens wordt een inkomsten/uitgaven-analyse opgemaakt.
Criteria?
Indien blijkt dat Uw schulden binnen een termijn van 3 jaar afgelost kunnen worden en op voorwaarde dat het toe te kennen leefgeld per week voldoet aan het bestuur uitgewerkte en te hanteren voorwaarden kunnen wij helpen onder de vorm van budgetbegeleiding of budgetbeheer.
 
Budgetbegeleiding:
Het gaat hier om een begeleiding die kan lopen over verschillende maanden of jaren met het doel U een beter inzicht en overzicht te geven van Uw inkomsten en uitgaven, om zo te komen tot een nieuw, gezonder evenwicht in het budget.
U verricht al de betalingen zelf, weliswaar in overleg met de maatschappelijk assistent. Samen wordt gezocht naar de meest gepaste manier om zowel dagelijkse inkopen te doen, schulden af te betalen, regelen van verzekeringen, besparen op energiekosten, enz...
 
Budgetbeheer:
U geeft volmacht aan het OCMW om Uw inkomen te beheren en om alle betalingen in Uw plaats uit te voeren.
U kan vanaf dat ogenblik zelf geen overschrijvingen meer uitvoeren of geldopnames doen van Uw rekening. Budgetbeheer wordt vooral gekozen door mensen die zware en/of veel schulden hebben, of die moe gestreden zijn om hun financiële problemen nog langer het hoofd te bieden.
Zowel bij beheer als begeleiding is de eerste betrachting de maandelijkse vaste kosten (huishuur, verwarming, elektriciteit en water)  te kunnen betalen en de cliënt van een wekelijks leefgeld te voorzien voor de dagelijkse kosten. Ook hier wordt een overzicht gemaakt van de jaarlijkse kosten (verzekeringen, VMW, belastingen,...).
Indien mogelijk wordt maandelijks een vast bedrag gespaard om deze rekeningen te kunnen betalen.
Indien het inkomen van U onvoldoende is om in al de betalingen te voorzien, wordt samen met jou gezocht naar mogelijkheden om het inkomen te vermeerderen of het leefgeld of de vaste kosten te verminderen.
Indien blijkt dat U niet voldoet aan de voorwaarden zullen wij samen met U zoeken naar andere oplossingen en zullen wij U gericht doorverwijzen.
 
 

Site voorwaarden   Sitemap   Privacyverklaring    

© OCMW Stabroek - Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory