Financiële hulpverlening

Om mensen in bepaalde moeilijke situaties bij te staan, voorzien de federale en/of Vlaamse overheden soms speciale tegemoetkomingen. Het OCMW wordt dan vaak ingeschakeld om die tegemoetkomingen aan de mensen toe te kennen. Zo verstrekt de federale overheid, onder bepaalde voorwaarden, een verwarmingstoelage aan mensen die hun woning verwarmen met mazout.
 
De federale overheid geeft ook geld aan de OCMW's om aan de cliënten de kans op deelname aan het sociale en culturele leven te verhogen. Ieder OCMW heeft een zekere mate van vrijheid om de regels vast te leggen voor de besteding van dit geld.
Naast de tegemoetkomingen van de overheid, verlenen de OCMW's vaak ook nog andere voordelen onder de vorm van: 
  • tussenkomst in onkosten van: geneesmiddelen, dokterskosten, huishuur, verwarming, ...;
  • voorschotten op uitkeringen waar U recht op heeft, maar waarvan de betaling op zich laat wachten zoals pensioen, kinderbijslag, werkloosheidsuitkering, ... .
De sociale dienst van het OCMW is het beste geplaatst om U een uitgebreid overzicht te geven van alle mogelijkheden die het OCMW u kan bieden.

 

Site voorwaarden   Sitemap   Privacyverklaring    

© OCMW Stabroek - Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory