Recht op maatschappelijke integratie

Via tewerkstelling, vorming/opleiding of via leefloon?
Het leefloon is een financiële uitkering die U kan ontvangen als U aan al de voorwaarden ervoor voldoet. Bij de toekenning wordt rekening gehouden met Uw gezinssituatie of U alleen bent, kinderen hebt, ... kortom met Uw persoonlijke toestand.
 
De wet bepaalt hoeveel geld U iedere maand kan krijgen:
  1. U leeft samen met één of meerdere personen waarmee U een huishouden gemeenschappelijk regelt = bedrag per samenwonende persoon: € 595,13 per maand
  2. U leeft alleen = bedrag alleenstaande persoon: € 892,70 per maand
  3. U hebt een gezin ten laste met minstens één minderjarig ongehuwd kind: € 1.190,27 per maand. Als U in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen.
Deze bedragen worden geïndexeerd en kunnen dus veranderen. Het gaat hier om de bedragen op 01 september 2017.
 
Opgepast: deze bedragen kunnen verminderd worden afhankelijk van het inkomen dat U of Uw partner heeft.
 
1ste voorwaarde: de nationaliteit
U bent ofwel:
  • belg,
  • staatloos
  • een erkende vluchteling
  • als vreemdeling in het bevolkingsregister ingeschreven.
2de voorwaarde: leeftijd
U bent ofwel:
  • minstens 18 jaar
  • jonger dan 18 jaar (ontvoogd door huwelijk, zwanger of kinderen ten laste).
3de voorwaarde: werkelijke verblijfplaats
U verblijft gewoonlijk en bestendig in België op legale wijze.
 
4de voorwaarde: inkomen
U hebt geen inkomen of een inkomen dat lager is dan het leefloon. In het laatste geval past het OCMW enkel het verschil bij.
 
5de voorwaarde: bereidheid tot werken
Deze voorwaarde geldt tenzij Uw gezondheid en Uw specifieke situatie het niet zouden toelaten te werken.
 
Het OCMW kan een betrekking voorstellen in het kader van artikel 60§7, waardoor U sociale rechten (oa. werkloosheidsuitkering) kan terugkrijgen en werkervaring kan opdoen.
 
6de voorwaarde: rechten laten gelden op uitkeringen
Het leefloon is het allerlaatste sociale vangnet.
 
 
7de voorwaarde: voor diegene jonger dan 25 jaar
Dan gaat er extra aandacht naar U. U ondertekent een contract om mee te werken aan een persoonlijk ontwikkeld project voor maatschappelijke integratie.
 
Dit contract is een project op maat, dat in samenspraak en overleg met U wordt uitgewerkt om Uw recht op maatschappelijke integratie door tewerkstelling te realiseren. Zo'n contract kan ook worden afgesloten met een persoon vanaf 25 jaar, ofwel op verzoek van het OCMW, ofwel op verzoek van de persoon zelf.
 
Vanaf wanneer?
Vanaf 1 oktober 2002 is de nieuwe leefloonwet in voege.
 
Kom even langs op het OCMW, U kunt er Uw wensen en problemen, Uw rechten en plichten bespreken. Zo hebt U meer kansen dat het lukt.
 
 

Site voorwaarden   Sitemap   Privacyverklaring    

© OCMW Stabroek - Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory