Hulpverlening

Bij een aanvraag tot hulpverlening verricht een maatschappelijk werker indien nodig een sociaal en financieel onderzoek. Tijdens dit onderzoek tracht hij een beeld te krijgen van uw totale situatie.
 
Indien nodig worden andere hulpverleningsdiensten gecontacteerd voor bijkomende informatie of ontbrekende financiële gegevens.
 

 

Site voorwaarden   Sitemap    

© 2017 OCMW Stabroek | The eForum Factory