Algemeen

Wat is een OCMW?  

 
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) Stabroek wil een brede sociale dienstverlening ontwikkelen en aanbieden. Het richt zich hierbij tot alle inwoners van de gemeente, ongeacht hun toestand, hun politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging en hun etnische afkomst.
 
Daarnaast biedt het een professionele en kwalitatief hoogstaande zorg op maat aan, met het oog op een zo lang en groot mogelijke zelfredzaamheid van iedere burger van Stabroek. Deze zorg dient afgestemd te zijn op de reële noden van de bevolking en aanvullend te zijn aan het aanbod van andere welzijns- en sociale instellingen in en rond onze gemeente.
 

Hoe gaan we te werk?

Voor iedere hulpvraag komt U terecht bij de sociale dienst waar de maatschappelijk werkers trachten een oplossing te zoeken en Uw vraag te behandelen. Indien nodig zal er een sociaal financieel onderzoek worden verricht.
 
Op basis van dit onderzoek zal de sociale dienst een voorstel ten aanzien van de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst lanceren, die hierover een beslissing treft.
 
Zowel de raadsleden als alle personeelsleden dienen zich te houden aan het beroepsgeheim, d.w.z. dat zij zwijgplicht hebben over de gegevens die U hen verstrekt.
 

 

Site voorwaarden   Sitemap   Privacyverklaring    

© OCMW Stabroek - Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory